นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

‘บิ๊กอาชีวะ’ แจงแผนเพิ่มยอดสายอาชีพ เร่งปรับค่านิยม

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)1 ปีการศึกษา 2565 จากข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน มีนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนต่อ ทั้งสถาบันอาชีวศึกษารัฐและเอกชน ลดลงร้อยละ 7.56 ขณะที่ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวทอ.) ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการตามเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ต่อสายสามัญเป็น 60:40

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะต้องกำหนดสัดส่วนการรับเด็กสายสามัญให้ชัดเจน เพื่อให้เด็กไหลมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น นั้น ส่วนตัวมองว่า การเลือกเรียนสายอาชีพ หรือสายสามัญถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล จะไปละเมิดหรือบังคับไม่ได้ และเท่าที่ดูตัวเลขการรับเด็กเข้าเรียนทั้ง สอศ.และสพฐ. ลดลงทั้งคู่ เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่จะทำได้ เพื่อเพิ่มผู้เรียนอาชีวะให้มากขึ้นคือ เร่งปรับเปลี่ยนค่านิยมผู้ปกครองและผู้เรียน ให้สนใจหันมาเรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงานทำแน่นอน

แผนเพิ่มยอดสายอาชีพ

“การที่จำนวนเด็กลดลง ไม่ใช่เรื่องที่ผิดความคาดหมาย และไม่ได้ลดเฉพาะผู้เรียนอาชีวะเท่านั้น ในส่วนของสพฐ.เองก็รับเด็กได้น้อยลง โดยจะเห็นได้ว่าสพฐ. มีการควบรวมโรงเรียนหลายแห่ง เพราะอัตราการเกิดลดลง โดยคาดการณ์ว่าอนาคตจำนวนเด็กจะลดลงมากขึ้นกว่านี้ แนวทางเพิ่มผู้เรียน นอกจากดึงผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้ามาเรียนแล้ว ยังต้องทำความร่วมมือกับตลาดแรงงานในต่างประเทศ ซึ่งที่สอศ.มีความร่วมมือส่งเด็กไปทำงานแล้ว ในหลายประเทศ ทั้งมาเลเซีย สิงคโปร ซาอุดีอาระเบีย และอีกหลายประเทศในแถบอาเซียน ดังนั้นจึงเร่งยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นสากล ทั้งหลักสูตรและเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ทั้ง ท่าอสชากาศยาน ท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น ” นายสุเทพ กล่าว

เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือส่งผู้เรียนอาชีวะไปฝึกงานในต่างประเทศ ซึ่งปี2565 ส่งเด็กไปฝึกงานยังประเทศที่มีความร่วมมือแล้วกว่า 200 คน ทั้ง เยอรมันนี เดนมาร์ก อิสราเอล และจีน เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน

รวมถึงจะต้องเร่งเพิ่มค่าตอบแทน โดยขณะนี้บางสาขาของอาชีวะ เรียนจบแล้วมีเงินเดือนมากกว่าจบปริญญาตรี ตรงนี้หากสามารถทำได้สำเร็จ เชื่อว่าจะมีผู้สนใจมาเรียนสายอาชีพมากขึ้นแน่นอน เพราะจบแล้วมีงานทำ และมีค่าตอบแทนที่ดี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ bethmessiahfla.com

UFA Slot

Releated